Therapie

Therapie

 

Interactionele vormgevingintegratieve (I.V.) is een integratieve psychotherapie die verschillende therapeutische zienswijzen en methodes in interactie brengt met elkaar.

 

Er wordt gebruik gemaakt van therapeutische interventies en technieken uit verschillende stromingen.

De therapie kan, wanneer relevant, ondersteund worden door creatieve werkvormen en lichaamsgerichte oefeningen.

 

 

Door het verleggen van die ene steen zal de stroom nooit meer dezelfde weg opgaan

Voor volwassenen

 

Voor iedereen die met iets zit, het gevoel heeft extra ondersteuning nodig te hebben, er niet meer alleen uitkomt, weer in zichzelf wil geloven…

 

Jij kunt verborgen kwaliteiten ontdekken en dit geeft een ruimere identiteit. Je wordt als het ware meer jezelf.

Dit proces te mogen begeleiden is mijn passie.

Ieder is “eigen” en groeit “wijzer”.

 

Wat kan zich aandienen op je weg wat tijdelijk je groeiproces belemmert?

 

 

Voor kinderen

 

Bij Eigen Wijzer leren de kinderen op een creatieve, speelse en betrokken manier om hun eigen wijsheid, hun talenten te ontdekken en in te zetten om zo te vertrouwen op zichzelf.

De begeleiding van het kind/jongere is er vooral op gericht verbindend te zijn tussen alle betrokkenen. Zowel aandacht schenken aan de betekenis van het probleem als aan de mogelijkheden en krachten waarover het gezin beschikt.

 

Ik werk vanuit een systeemtherapeutische benadering waarin het kind niet losgezien kan worden van zijn context. Een goede therapie houdt zowel rekening met de kindfactoren als met factoren van het systeem wat het kind omringt (gezin, familie, school, internaat of leefgroep, vriendenkring enzovoort.

 

Bij oplossingsgericht werken kijk je vooral naar dat wat je graag wil bereiken. Als je dat in het oog houdt, ga je op zoek naar hulpmiddelen en oplossingen die jou helpen om dat doel te bereiken. Oplossingsgericht werken kan goed gecombineerd worden met het contextueel werken en een systeemtherapetische benadering.

 

Jouw kind kan ik begeleiden bij:

Copyright @ 2016 Eigen Wijzer