Kinderen

Therapie voor kinderen

 

 • Echtscheiding
 • Angsten
 • Verdriet door verlies
 • Niet naar school willen
 • Gebrek aan weerbaarheid
 • Gedragsproblemen
 • Trauma stress en spanningen ouder-kindrelatie
 • Relatieproblemen
 • Zelfvertrouwen
 • Pesten
 • Verandering in de levensfase

 

Werkwijze bij kinderen

Alvorens te starten met de begeleiding / therapie is er een kenningsmakingsgesprek. We staan stil bij wat jij verwacht van de therapie en wat ik je kan bieden. Dit gebeurt met of zonder het kind.

 

Na dit eerste gesprek wordt de begeleiding opgestart en de doelstellingen uitgezet of zoeken we naar een gepaste doorverwijzing. De duur en de frequentie van de begeleiding worden in onderling overleg besproken.

 

In het werken met kinderen vind ik het belangrijk om naast het kind te staan en vanuit een veilige omgeving te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wat zijn de talenten van het kind en hoe kunnen ze ingezet worden om hetgeen waar het kind last van heeft te verminderen of te verdwijnen?

 

Tijdens de sessies werk ik één op één met het kind. Ieder kind is anders alsook de therapie. Natuurlijk is er na iedere sessie een korte bespreking met de ouder(s). Na enkele sessies is er (eind)evaluatiegesprek .

 

Ik ga op een geheel eigenwijze manier aan de slag met diverse werkvormen; niet de methodiek maar het contact met het kind

en/of jongere en zijn gezin staat centraal.

 • Tekenen, schilderen
 • Herinneringsboeken
 • Poppenspel
 • Spelmateriaal
 • Sprookjes, verhalen en metaforen
 • Ontspanningsoefeningen
 • Gebruik van duplo’s, playmobil

Copyright @ 2016 Eigen Wijzer